ORKESTRA ma Kezîya Vehîne Şarki Sözleri

ORKESTRA ma Kezîya Vehîne Şarkı Sözleri 


‏Keziya vehîne
‏B’rex mi de rwîne(rûne)
‏Tu gulya vehîne 
‏B’rex mi de rwîne 
‏Ax vî dilî şa ke 
‏J’êşa derman ke 
‏Tu vî dilî şa ke 
‏j’êşa derman ke 
‏Birîn vebûne kubarê 
‏Kezya vehîne vehîne vehîne 
‏Tu b’rex mi de rwînê
‏Tu b’ber mi de rwîne

‏Erê’z giran im
‏Lê b’soz jivan im
‏J’te re heval im 
‏Wa xezala min
‏Ez j’te re heval im
‏Wa delala min 
‏Birîn vebûne kubarê
‏Keziya vehîne vehîne vehîne 
‏B’rex min de rwîne 
‏Tu b’ber min de rwîne 

‏Me nevê nalîn
‏Ey xweş nazelîn
‏Me nevê nalîn 
‏Ey xweş nazelîn
‏Ax me divê hêlîn
‏B’hezkirnê raxîn
‏Me divê hêlîn 
‏B’hezkirnê raxîn 
‏Gul û beybûn e kubarê 
‏Kezya vehîne vehîne vehîne 
‏B’rex min de rwîne 
‏Tu b’ber min de rwîne     


ORKESTRA ma Kezîya Vehîne Lyrics, ORKESTRA ma Kezîya Vehîne Şarkı Sözü