sarkisozu.co Lyrics: Islama Abdullayeva
Islama Abdullayeva etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Islama Abdullayeva etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

26 Ocak 2022 Çarşamba

0

Islama Abdullayeva Lost Without You Şarkı Sözleri

Islama Abdullayeva Lost Without You Şarkı Sözleri


All the years of living alone
Thinking of myself
Were filled with days of emptiness
And room for no one else
I found a haven in isolation
With nothing to lose
Safe and lonely thinking of only
What I had to prove

I was lost without you
I was lost without you
Like being frozen in time
Disillusioned with life
Until I knew
I found myself in you…

I remember being afraid
Of my destiny
Fear of change or losing my way
And my identity
Then something bigger just took over
And it happened so fast
Lying here, my head on your shoulder
Reliving the past

I was lost without you
I was lost without you
Like being frozen in time
Disillusioned with life
Until I knew
I found myself in you…
I found myself in you…

And all the love I needed to give
Finally found a home
You've given me a reason to live
Can't go back
Don't let go

I was lost without you
Lost without you
Like being frozen in time
Going out of my mind
Until I knew
I was lost without you
Lost without you
Like being frozen in time
Disillusioned with life
Until I knew
I found myself in you…
I found myself in you…

Islama Abdullayeva Lost Without You Lyrics, Islama Abdullayeva Lost Without You Şarkı Sözü


1 Aralık 2021 Çarşamba

Islama Abdullayeva Gülüşlər Mahnısı Sözləri
0

Islama Abdullayeva Gülüşlər Mahnısı Sözləri

Islama Abdullayeva Gülüşlər Mahnısı və Sözləri Lyrics

Gülüş vardır səslərinə tunc əkslər yapdırır,
Gülüş vardır könülləri rüzgarlara qapdırır.
Bəzi tikər könüllərdə alovlardan bir məbəd,
İllər boyu atəşinə insanlığı tapdırır.

Bürünərək çoхu ipək füsunlu bir çarşafa
Saçır büllur təbəssümlər, əyləncələr ətrafa.
O pərdəyi parçalasaq can atarız nəhayət
Və başlarız göz yaşları aləmini təvafa.

Gülüş vardır dodaqaltı, gülüş vardır müstəhzi,
Zəncirləyər uçanları halqalandıqca bəzi,
Bəzi sıcaq görüşlərə doğru yollar göstərir.
Fəqət onun gülüşləri bir qönçəyə yaslanan

Rəngsiz parlaq jalələrdən nümunədir, hər zaman
Gənc ömrümə yüksəlməkçün qanad vеrir, can vеrir.

Islama Abdullayeva Gülüşlər Mahnısı Sözləri Lyrics